Proračun za 2022.

Proračun za 2022.

clanci proracuna

Izvršavanje proračuna za 2022.god.

PLAN PRORAČUNA 2022 – NASLOVNICA vijeće

PLAN PRORAČUNA 2022 PRIHODI

PLAN PRORAČUNA 2022 RASHODI

PLAN PRORAČUNA 2022, obrazloženje

PROJEKCIJE PRIHODI

PROJEKCIJE RASHODI

Proracun 2022- zadnja stranica

 


I. rebalans proračuna za 2022 

I.Rebalans proračuna

OBRAZLOŽENJE REBALANSA


 I. rebalans  plana razvojnih programa za 2022.

I. Izmjene i dopune Plana razvoj.progama za 2021.-2023.god.


I. rebalans Programa gradnje i održavanja objekata kom.infrastrukture

I. REBALANS PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I. REBALANS PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


II. Rebalans proračuna 2022.god.

II.REBALANS OPĆINE PRGOMET ZA 2022

II.REBALANS ZA 2022 G-PROG.ODRŽAVANJE KOM.INFRASTRUKTURE

II.REBALANS ZA 2022 G-PROGRAM IZGRADNJE KOM.INFRASTRUKTURE

OBRAZLOŽENJE REBALANS II.REBALANSA ZA 2022 G


Plan razvojnih program proračuna općine za 2022.god. sa projekcijama za 2023. i 2024.god.

Odluka 11. br. 4

Plan razvoj.prog.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE PRGOMET ZA 2022.god.

Projekc.prorac.


Program gradnje i program održavanja za 2022.god.

Program gradnje objekat komunalne infrastrukture za 2022.god.

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2022.god.

Godišnje izvješće o izvršenju programa održavanja objekata i uređaja kom.infrastrukture za 2022.god.

Godišnje izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.god.


Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022.god.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2022.

BILJEŠKE – POLUGODIŠNJI OPĆINA PRGOMET


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022.god.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022-OPĆINA PRGOMET

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022 G.- OPĆINA PRGOMET

REFERENTNA STRANICA 2022, OPĆINA PRGOMET

POTVRDA O PREDAJI FIN.IZVJEŠTAJA ZA 2022-OPĆINA PRGOMET

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA 2022. G

OBRAZLOŽENJE godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022 g

Obračun proračuna do 31.12.2022-obrazloženje