Proračun za 2018.

Proračun za 2018.  godinu

Proracun 2018 – prva stranica

Proracun prva stranica-vijece

PRORACUN – OPCI DIO (4. RAZINA)

PRORACUN – OPCI DIO (4. RAZINA),1

PRORACUN – POSEBNI DIO (4. RAZINA),2

Proracun 2018 – zadnja stranica

Odluka o izvrsavanju proracuna 2018.

Plan razvojnih programa 2018

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE PRGOMET ZA 2019.GOD. SA PROJEKCIJOM ZA 2020.GOD. I 2021.GOD.

Odluka sa 08. sjednice O.V.3-2

Projekcije proračuna 2018-2020

Plan razvojnih programa Proračuna općine Prgomet za 2018-2020.god.

Zavrsne odred,projekcije

Rebalans Proračuna 2018

Izmjene Proracun 2018- prva stranica

I.Izmjene Proracuna prva stranic-vijece

REBALANS PRIHODI

PROJEKCIJE ZA 2019 PRIHODI – 1 REBALANS

PROJEKCIJE ZA 2020 PRIHODI – 1 REBALANS

REBALANS RASHODI

PROJEKCIJE ZA 2019 RASHODI – 1 REBALANS

PROJEKCIJE ZA 2020 RASHODI – 1 REBALANS

Izmjene Proracun 2018 – zadnja stranica

Javna objava izvještaja

BILJEŠKE BILANCA I OBVEZE

BILJEŠKE PR-RAS

OPĆINA ZAVRŠNI 2018

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2018

God. obr. pror.- 2018. Druga strana,vijece

God.obrac.roracun 2018- prva stranica-vijeće

Godisnj obrac. Proracun 2018- zadnja stranica, vijeće

Godišnji izvještaj o izvršenju 2018

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2018 – NASLOVNICA

OPĆI DIO PRORAČUNA – PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

OPĆI DIO PRORAČUNA – PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

POSEBNI DIO – T11

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

II. Rebalans proračuna za 2018.

II.Izmjene Proracuna prva stranic-vijece

Izmjene Proracun 2018 – zadnja stranica

Izmjene Proracun 2018- prva stranica

PLAN PRORAČUNA 2018 – PRIHODI

PLAN PRORAČUNA 2018 – RASHODI