Proračun za 2018.

Proračun za 2018.  godinu

Proracun 2018 – prva stranica

Proracun prva stranica-vijece

PRORACUN – OPCI DIO (4. RAZINA)

PRORACUN – OPCI DIO (4. RAZINA),1

PRORACUN – POSEBNI DIO (4. RAZINA),2

Proracun 2018 – zadnja stranica

Odluka o izvrsavanju proracuna 2018.

Plan razvojnih programa 2018

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE PRGOMET ZA 2019.GOD. SA PROJEKCIJOM ZA 2020.GOD. I 2021.GOD.

Odluka sa 08. sjednice O.V.3-2

Projekcije proračuna 2018-2020

Plan razvojnih programa Proračuna općine Prgomet za 2018-2020.god.

Zavrsne odred,projekcije

Rebalans Proračuna 2018

Izmjene Proracun 2018- prva stranica

I.Izmjene Proracuna prva stranic-vijece

REBALANS PRIHODI

PROJEKCIJE ZA 2019 PRIHODI – 1 REBALANS

PROJEKCIJE ZA 2020 PRIHODI – 1 REBALANS

REBALANS RASHODI

PROJEKCIJE ZA 2019 RASHODI – 1 REBALANS

PROJEKCIJE ZA 2020 RASHODI – 1 REBALANS

Izmjene Proracun 2018 – zadnja stranica