Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Prgomet

Vijeće donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine i obavlja poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i Statutom Općine.

Općinsko vijeće ima 9 članova izabranih na način određen zakonom.

Vijećnici za svoj rad u Općinskom vijeću imaju pravo na naknadu troškova, odnosno izgubljenu zaradu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Statut, proračun i godišnji obračun proračuna Općine donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Poslovnikom općinskog vijeća mogu se odrediti druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE PRGOMET:

  1. Ante Drežančić – predsjednik općinskog  vijeća , HDZ
  1. Ivan Radovan Jurić, potpredsjednik  općinskog vijeća, HDZ
  1. Mijo Jadrić – član općinskog vijeća , HDZ
  1. Drago Giljanović – član općinskog vijeća , HDZ
  1. Ante Dražić – član općinskog vijeća , HDZ
  1. Lovre Dlaka – član općinskog vijeća , HSS
  1. Čičak Slavko – član općinskog vijeća , Kandidacijska lista grupe birača

Sprječavanje sukoba interesa:

Sprječavanje sukoba interesa