Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Prgomet

Vijeće donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine i obavlja poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i Statutom Općine.

Općinsko vijeće ima 9 članova izabranih na način određen zakonom.

Vijećnici za svoj rad u Općinskom vijeću imaju pravo na naknadu troškova, odnosno izgubljenu zaradu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Statut, proračun i godišnji obračun proračuna Općine donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Poslovnikom općinskog vijeća mogu se odrediti druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE PRGOMET:

1. Ante Drežančić, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) , predsjednik općinskog
vijeća

2. Ivan Radovan Jurić, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), potpredsjednik
općinskog vijeća

3. Mijo Jadrić, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), član općinskog vijeća

4. Drago Giljanović,Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), član općinskog vijeća

5. Ante Jurić, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), član općinskog vijeća

6. Ante Dražić, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), član općinskog vijeća

7. Marin Bikić, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), član općinskog vijeća

8. Lovre Dlaka,Hrvatska seljačka stranka (HSS), član općinskog vijeća

9. Mirko Šerić, Hrvatska seljačka stranka (HSS), član općinskog vijeća

Sastav općinskog vijeća 19.06.2017