IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI MREŽNIH STRANICA

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Općina Prgomet nastoji osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na internetske stranice Općine Prgomet koje se nalaze na lokaciji https://www.opcina-prgomet.hr

STUPANJ USKLAĐENOSTI

 Mrežna lokacija https://www.opcina-prgomet.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Instalacijom opcija za promjene veličine i vrste fonta, promjene kontrasta i promjene boje pozadine, podcrtanih linkova i čitljivog fonta izvršena je početna prilagodba mrežne lokacije https://www.opcina-prgomet.hr u skladu sa Zakonom o pristupačnnosti.

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

         neki od PDF dokumenta nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati    iako je večina elemenata oblikovana prema standardima, poneki elementi nisu  adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu     tehnologiju       postoji mogućnost da se sadržaj stranice u različitim preglednicima ne prikazuje  uvijek na isti način        kretanje kroz sadržaje stranice nije moguće isključivo putem tipkovnice

PODIZANJE RAZINE PRISTUPAČNOSTI

Općina Prgomet će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri .

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava sastavljena je dana 30.kolovoza 2021. godine., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provela Općina Prgomet u  obliku ispitivanja pristupačnosti korištenjem različitih dostupnih alata , te vanjskom procjenom.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice, davanje povratnih informacija za obavještavanje tijela javnog sektora o svim neusklađenostima na internetskoj stranici korisnici mogu uputiti e- mailom: opcina.prgomet@prgomet.tcloud.hr ili telefonom: +385 21 797 788 ili poštom: Općina Prgomet, Dr.Franje Tuđmana 10, 21201 Prgomet.

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti       je       Povjerenik        za        informiranje        Republike        Hrvatske.     U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +38514609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr