Kontakt

Općina Prgomet

  • Načelnik: Ivan Skelin
  • Zamjenik Načelnika:  Ivan Jurić
  • Sjedište: Prgomet
  • Adresa: Dr. Franje Tuđmana 10
  • 21201 Prgomet
  • Telefoni: 021 797-788; 797-789
  • Fax: 021 797 790
  • OIB:96601278857
  • E-mail: opcina.prgomet@prgomet.tcloud.hr
Općinska Uprava:
Radno vrijeme sa strankama: ponedjeljak-petak od 8,00 do 14,00 h
Dnevni odmor od 10,30 do 11,00