Proračun za 2019.

 
 

PRIHODI

RASHODI

 

I.Izmjene i dopune Proračuna za 2019.
 
 
 
 

 II.Izmjene i dopune proračuna za 2019.

II.Izmjene Proracuna prva stranica -vijece

Izmjene Proracun 2019 – zadnja stranica

REBALANS II, NA DAN 30.06.2019-PRIHODI

REBALANS II , NA DAN 30.06.2019-RASHODI


Plan razvojnih programa  za 2019. sa projekcijama

Plan Razvojnih programa proračuna općine Prgomet

Plan razvojnih programa Proračuna općine Prgomet za 2019-2021.god.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE PRGOMET ZA 2019.GOD. SA PROJEKCIJOM ZA 2020.GOD. I 2021.GOD.

Zavrsne odred,projekcije