Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirni sporazum

Temeljem clanka 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Općina Prgomet objavljuje

Registar ugovora o javnoj nabavi