Proračun za 2021.

Proračun za 2021.

Proracun 2020- prva stranica

clanci proracuna

Izvršenje proračuna 2021.

PLAN PRORAČUNA ZA 2021 SA PROJEKCIJAMA ZA 2022 I 2023 G.-converted

PLAN PRORAČUNA ZA 2021 SA PROJEKCIJAMA ZA 2022 I 2023 G.-PRIHODI

PLAN PRORAČUNA ZA 2021 SA PROJEKCIJAMA ZA 2022 I 2023 G.-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

PLAN PRORAČUNA ZA 2021 SA PROJEKCIJAMA ZA 2022 I 2023 G-DETALJNI PRIKAZ, PRIHODI

PLAN PRORAČUNA ZA 2021-PRIHODI

Proracun 2021- zadnja stranica

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE PRGOMET ZA 2021 g.


Plan razvojnih programa za 2021.god. sa projekcijama za 2022. i 2023.god.

Odluka sa 17. sjednice O.V.6-2

Plan razvojnih programa

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE PRGOMET ZA 2016.

PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE PRGOMET ZA 2020.-2022.

Zavrsne odred,projekcije


Program gradnje i održavanja

Godišnji Program gradnje objekata za 2021 – konačni

Godišnji Program održavanja objekata za 2021 – konačni


Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021.GOD.

BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJE IZVRŠENJA PRORAČUNA DO 30.06.2021

PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

POSEBNI DIO