Proračun za 2021.

Proračun za 2021.

Proracun 2020- prva stranica

clanci proracuna

Izvršenje proračuna 2021.

PLAN PRORAČUNA ZA 2021 SA PROJEKCIJAMA ZA 2022 I 2023 G.-converted

PLAN PRORAČUNA ZA 2021 SA PROJEKCIJAMA ZA 2022 I 2023 G.-PRIHODI

PLAN PRORAČUNA ZA 2021 SA PROJEKCIJAMA ZA 2022 I 2023 G.-PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

PLAN PRORAČUNA ZA 2021 SA PROJEKCIJAMA ZA 2022 I 2023 G-DETALJNI PRIKAZ, PRIHODI

PLAN PRORAČUNA ZA 2021-PRIHODI

Proracun 2021- zadnja stranica

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE PRGOMET ZA 2021 g.


Plan razvojnih programa za 2021.god. sa projekcijama za 2022. i 2023.god.

Odluka sa 17. sjednice O.V.6-2

Plan razvojnih programa

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA PRORAČUNA OPĆINE PRGOMET ZA 2016.

PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE PRGOMET ZA 2020.-2022.

Zavrsne odred,projekcije


Program gradnje i održavanja

Godišnji Program gradnje objekata za 2021 – konačni

Godišnji Program održavanja objekata za 2021 – konačni