USTANOVE I UDRUGE

 

DJEČJI VRTIĆ “ANĐELI”

   
  Prgomet, Cesta dr. Franje Tuđmana 11
  tel. 021/805-040

OSNOVNA ŠKOLA “Filip Lukas” Kaštel Stari

PODRUČNA ŠKOLA Prgomet

   
  Prgomet, Cesta dr. Franje Tuđmana 11
  tel. 021/805-040  

 

ŽUPNI URED Prgomet

 

  (crkve; sv.Stjepana u Prgometu, sv. Silvestra u Labinu i sv. Ante u Oporu)
  Župnik: Fra. Ante Vugdelija, Put Mate Motike 18, 21201 Prgomet
  gsm: 098/1989-627

 

ŽUPNI URED Perković

 

  (crkve; sv.Jure u Sitnom i sv. Nikole u Bogdanovićima)
  Župnik: Fra. Branko Mijić,  22205 Perković
  gsm: 091/7635-314, tel: 022/772-333

 

ŽUPNI URED Primorski dolac

 

  (crkva; sv.Stjepana u Trolokvama)
  Župnik: Fra. Josip (Žarko) Mandarić, Bakovići 66, 21227 Primorski Dolac
  tel:021/899-390

 

Razne udruge


tekst.
tekst.
tekst.