Prostorni plan uređenja Općine Prgomet

 

Naziv prostornog plana: Prostorni plan uređenja općine Prgomet

 

 

 

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru: Službeni glasnik općine Prgomet br. 3/97

 

Odluka predstavničkog tijela o donošenju Plana: Službeni glasnik općine Prgomet br. 10/07

 

Javna rasprava: 26. travanja 2006. god. javni uvid: 04. travnja - 04. svibnja 2006. god.

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Ivan Skelin

 

Suglasnost na Plan prema članku 24. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04)

Klasa: 350-02/06-01/ 0057 RBS, Urbroj: 2181-05-01-00-03 od 05.03.2007. god.

 

Pravno tijelo koje je izradilo Plan: Županijski zavod za prostorno uređenje

Odgovorna osoba: Niko Mrčić dipl. inž. arh.

Kooridinator izrade plana: Petar Matković dipl. inž. arh.

 

prostorni plan prgomet
korištenje i namjena
   
 
ovdje možete preuzeti cijeli prostorni plan u PDF formatu inrastruktura uvjeti i zaštita
  infrastruktura uvjeti i zaštita

 

 

grad područja 1 grad područja 2 grad područja 3 grad područja 4 grad područja 5 grad područja 6 grad područja 7
građevinska područja 1
2
3
4
5
6
7