POSLOVNA ZONA

 

 

Poslovna ili gospodarska zona Labin (Podošljak)

Gospodarska zona Labin (Podošljak) smještena uz županijsku cestu (Ž 6112), na sjeverozapadnom dijelu naselja Labin u općini Prgomet u blizini čvora Prgomet na autocestu (A1). Županijska cesta (Ž 6112)  uz koju je planirana gospodarska zona u blizini se spaja i sa državnom cestom (D 58). Ukupna površina obuhvata iznosi 43,80 ha.


Gospodarska zona Labin (Podošljak) Prostornim planom općine Prgomet  planirana je kao samostalna zona u kojoj se u sklopu gospodarskih sadržaja mogu graditi i prateći sadržaji koji upotpunjuju zonu i pridonose njenoj atraktivnosti i višefunkcionalnom korištenju (poslovni prostori, ugostiteljstvo i turizam, zelene površine, otvorena javna parkirališta, prometne i komunalne građevine i drugo).

 

Za gospodarsku zonu Labin (Podošljak) usvojen je UPU, te je zona u fazi rješavanja imovinsko pravnih odnosa na dijelu zemljištva u vlasništvu fizičkih osoba.

 

 

Poslovnom zonom Labin (Podošljak) upravlja Općina Prgomet te se sve informacije mogu dobiti u jedinstvenom upravnom odjelu općine na telefon  021/ 797-788 u uredovno vrijeme.

 

Ostale informacije