Općinsko vijeće

 

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Prgomet


Vijeće donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine i obavlja poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i Statutom Općine.

Općinsko vijeće ima 11 članova izabranih na način određen zakonom.

Vijećnici za svoj rad u Općinskom vijeću imaju pravo na naknadu troškova, odnosno izgubljenu zaradu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Statut, proračun i godišnji obračun proračuna Općine donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Poslovnikom općinskog vijeća mogu se odrediti druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.   

 

 

Članovi Općinskog vijeća:  

 

1.   Ante Drežančić 

2.   Nediljko Mula

3.   Marinko Bačić

4.   Petar Ivković

5.   Ivan Radovan Jurić

6.   Damir Škrapić

7.   Mijo Jadrić

8.   Ante Dražić

9.   Marina Torlak

10. Tonka Maljković

11. Kajo Papić