JAVNE OBJAVE

 

0 - 20 - Prikazano je 15 / 15 rezultata
Registar ugovora jednostavne nabave 08-2018
PON, 10.09.2018.
Registar ugovora jednostavne nabave 08-2018 Više
Godišnji obračun proračuna za 2017
UTO, 27.03.2018.
Godišnji obračun proračuna za 2017 Više
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017
UTO, 27.03.2018.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017 Više
Odluka o načinu pružanja javne usluge miješanog komunalnog otpada i biorazgardivog kom.otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
PET, 9.02.2018.
Odluka o načinu pružanja javne usluge miješanog komunalnog otpada i biorazgardivog kom.otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom Više
Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgardivog kom.otpada
PET, 9.02.2018.
Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgardivog kom.otpada Više
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
PET, 9.02.2018.
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada Više
Rebalans proračuna za 2017
PET, 29.12.2017.
Rebalans proračuna za 2017 Više
Rebalans plana razvojnih programa za 2017.god. sa projekcijama
PET, 29.12.2017.
Rebalans plana razvojnih programa za 2017.god. sa projekcijama Više
Proračun za 2018.god.
PET, 29.12.2017.
Proračun za 2018.god. Više
Odluka o izvršenju proračuna za 2018.god.
PET, 29.12.2017.
Odluka o izvršenju proračuna za 2018.god. Više
Plan razvojnih programa za 2018.god. sa projekcijama za 2019.i 2020.god.
PET, 29.12.2017.
Plan razvojnih programa za 2018.god. sa projekcijama za 2019.i 2020.god Više
Prijava nepropisno odbačenog otpada
PON, 25.01.2016.
Prijava nepropisno odbačenog otpada Više
Registar bagatelnih ugovora na dan 30.06.2015.
PET, 17.07.2015.
Registar bagatelnih ugovora na dan 30.06.2015. Više
Rezultati izbora za općinsko vijeće
UTO, 21.05.2013.
Rezultati izbora za općinsko vijeće Više
Rezultati izbora za načelnika
UTO, 21.05.2013.
Rezultati izbora za načelnika Više