JAVNE OBJAVE

 

0 - 20 - Prikazano je 20 / 54 rezultata
Izmjene i dopune Plana nabave za 2018.god.
ČET, 4.10.2018.
Izmjene i dopune Plana nabave za 2018.god. Više
Registar ugovora jednostavne nabave 08-2018
PON, 10.09.2018.
Registar ugovora jednostavne nabave 08-2018 Više
Godišnji obračun proračuna za 2017
UTO, 27.03.2018.
Godišnji obračun proračuna za 2017 Više
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017
UTO, 27.03.2018.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017 Više
Odluka o načinu pružanja javne usluge miješanog komunalnog otpada i biorazgardivog kom.otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
PET, 9.02.2018.
Odluka o načinu pružanja javne usluge miješanog komunalnog otpada i biorazgardivog kom.otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom Više
Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgardivog kom.otpada
PET, 9.02.2018.
Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgardivog kom.otpada Više
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
PET, 9.02.2018.
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada Više
Plan nabave za 2018.god.
PON, 22.01.2018.
Plan nabave za 2018.god. Više
Obavijest o sklopljenim ugovrima 12/2017
PON, 8.01.2018.
Obavijest o sklopljenim ugovrima 12/2017 Više
Registar bagatelnih ugovora 12/2017.god.
PON, 8.01.2018.
Registar bagatelnih ugovora 12/2017.god. Više
Rebalans proračuna za 2017
PET, 29.12.2017.
Rebalans proračuna za 2017 Više
Rebalans plana razvojnih programa za 2017.god. sa projekcijama
PET, 29.12.2017.
Rebalans plana razvojnih programa za 2017.god. sa projekcijama Više
Proračun za 2018.god.
PET, 29.12.2017.
Proračun za 2018.god. Više
Odluka o izvršenju proračuna za 2018.god.
PET, 29.12.2017.
Odluka o izvršenju proračuna za 2018.god. Više
Plan razvojnih programa za 2018.god. sa projekcijama za 2019.i 2020.god.
PET, 29.12.2017.
Plan razvojnih programa za 2018.god. sa projekcijama za 2019.i 2020.god Više
Izmjene i dopune Plana nabave za 2017.god.
SRI, 22.11.2017.
Izmjene i dopune Plana nabave za 2017.god. Više
Registar bagatelnih ugovora 06-2017.god.
PON, 3.07.2017.
Registar bagatelnih ugovora 06-2017.god. Više
Obavijest o sklopljenim ugovrima 06-2017
PON, 3.07.2017.
Obavijest o sklopljenim ugovrima 06-2017 Više
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Izjeve temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)
PET, 31.03.2017.
Izjeve temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Više