KORISNE INFORMACIJE

 

POŠTANSKI URED PRGOMET- HRVATSKE POŠTE

21 201 Prgomet, Put sela br.1,

Telefon/fax: 021/ 805-007

   
  Radno vrijeme:
PONEDJELJAK – PETAK od 07,00 do 10,00 h
  Radno vrijeme:
PONEDJELJAK – PETAK od 07,00 do 10,00 h

 

AMBULANTA PRGOMET

21201 Prgomet, Dr. Franje Tuđmana 7,
Dr.med. Anđelko Kovač

Telefon: 021/805-220, mob: 098/1906-280

  Radni dani :
   
 

UTORAK:           
od 08,00 do 11,00 h - Prgomet
od 11,30 do 14,00 h - Sitno i Bogdanovići

 

ČETVRTAK:     

od 08,00 do 12,00 h – Prgomet

 

SUBOTA:           

od 08,00 do 12,00 h - Prgomet (svako druga)

 

Naslov

Podnaslov

tekst, tekst