Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgardivog kom.otpada (Ostalo)
PET, 9.02.2018.
Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgardivog kom.otpada
 
Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgardivog kom.otpada
PREUZMI DOKUMENTE:
IME DOKUMENTA/IME FILEA VELIČINA
Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgardivog kom.otpada 56.59 KB
BROJ POSJETA: 18